Kdo jsem a co dělám?

Zabývám se péčí o pohybový aparát, obtížemi v oblasti zad, končetin, temporomandibulárního kloubu, poruchami rovnováhy a tinnitem. Jednou z mých specializací je řešení funkční ženské sterility, potíží se stresovou inkontinencí a poruch pánevního dna. Dále také pomohu při obtížích v těhotenství a po porodu. Nedílnou součástí mé práce je i cvičení s dětmi s vadným držením těla, skoliózami nebo plochonožím. Má péče je vždy individuální a šitá klientovi na míru dle jeho obtíží. Velmi mi záleží na spokojenosti mých klientů a dělám pro ně vše, co je v mých silách. Využívám moderní fyzioterapeutické metody a techniky a kladu velký důraz na své neustálé vzdělávání v oboru. Služby poskytuji na Praze 6.

Absolvované kurzy

• Diagnostika a terapie funkčních poruch hybnosti (manuální medicína pro fyzioterapeuty)
• Mobilizace sternokostálního skloubení
• Nespecifické mobilizace
• Temporomandibulární kloub v klinické praxi
• Vestibulární rehabilitace pacientů s poruchami rovnováhy
• Léčba ženské funkční sterility
• Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
• Senzomotorická stimulace a stabilizace postury
• Metoda McKenzie v kontextu centrované postury
• Spirální kineziologie
• Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
• Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi
• Jak na poruchy dýchání
• Manuální lymfodrenáž
• Taping – prevence poruch pohybového aparátu
• Hot stones

Kongresy a semináře

• Mezinárodní kongres vývojové kineziologie, Olomouc
• Berounský rehabilitační den – Problematika ramenního a kyčelního kloubu, Beroun
• Přednášková aktivita postgraduálního vzdělávání ARIP – téma: Fyzioterapie, VFN Praha
• Kardioanesteziologické vědecké dny Pardubice (Fyzioterapie u pacientů na UPV, aktivní účast)
• Odborné semináře KRL FN Motol, Praha
• Kardiopulmonální resuscitace s použitím AED v praxi (AZ-Medica)

physiopoint - Dominika Carvanová

Ing. Dominika Carvanová